Gea on kogenud spetsialist vaidluste lahendamisel eelkõige riigihangete ja konkurentsiõiguse valdkonnas. Nõustades nii hankijaid kui pakkujaid, on Gea omandanud laialdase teadmistepagasi mh lepinguõiguse, ehitus- ja kinnisvaraõiguse, keskkonna- ja energiaõiguse, transpordiõiguse ja paljude muude valdkondade rakendamises. Gea on nõustanud hankijaid ka kontsessioonide andmisel ning avaliku- ja erasektori koostöö projektide (PPP) elluviimisel. Riigihangete korraldamisel on Gea abiks nii strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse, läbiviimise kui ka järelkontrolli faasis.

Geal on pikaajaline kogemus klientide nõustamisel ja esindamisel nii läbirääkimistel, suhtlemisel avaliku sektori asutustega kui ka kohtuvaidlustes. Gea on esindanud kliente nii riigihangete vaidlustuskomisjonis, kohtutes, järelevalvemenetluses kui ka struktuuritoetuste menetlustes. Mitmetes olulistes vaidlustes on kliendid saavutanud positiivse tulemuse tänu Gea professionaalsele õigusabile. Gea annab ka koolitusi, et aidata klientidel teadvustada võimalikke riske ning ennetada asjatuid vaidlusi.

Advokaadina on Gea täpne ja põhjalik. Kliendid hindavad kõrgelt Gea kvaliteetset tööd ja asjatundlikku abi.

Gea Vendel

vandeadvokaat

gea.vendel@rask.ee

PEAMISED TEGEVUSVALDKONNAD

ERIALANE TAUST

  • alates 2018 vandeadvokaat, Advokaadibüroo RASK
  • 2012-2017 jurist, advokaat, vandeadvokaat, Advokaadibüroo GLIMSTEDT
  • 2011-2012 õigusnõunik, Õiguskantsleri Kantselei
  • 2007-2010 põhiseaduslikkuse järelvalve kohtupraktika analüütik, Riigikohus
  • 2004-2007 Riigikohtu esimehe nõunik, Riigikohus
  • 2002-2004 jurist, Tartu linnavalitsus

HARIDUS

  • 2007 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA
  • 2002 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA

KEELED

  • eesti, inglise, prantsuse, vene