Villy Lopman nõustab kliente peamiselt avaliku õiguse valdkonnas, mis hõlmab läbirääkimiste pidamist erinevate ametkondadega ning kohtuvaidlusi riigiga. Villy märkimisväärne oskus ja vilumus riigiametitega suhtlemises tugineb tema varasemale tegevusele Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna juhina ning peajuristina samas ametis.

Omades väga põhjalikke teadmisi ja kogemust maksuõiguses, on Villy aastaid nõustanud väga erineva profiiliga kliente maksude valdkonnas. Lisaks sellele keskendub ta viimastel aastatel tugevalt kohalike omavalitsuste huvide kaitsmisele suhtluses riigiga.

Villy on esindanud kliente ka erinevates uudseid lahendusi loovates kohtuasjades, ehitus- ja planeerimise vaidlustes, olnud kaitsjaks majanduskriminaalasjades ning esindanud paljusid kliente Euroopa Inimõiguste Kohtus.

Rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud õigusturuülevaated BestLawyers.com, The Legal 500 ja Chambers Europe kinnitavad Villy laiapõhjalist kogemust ja väga häid saavutusi maksude valdkonnas.

Villy Lopman

advokaat

villy.lopman@rask.ee

PEAMISED TEGEVUSVALDKONNAD

ERIALANE TAUST

  • Alates 2013 advokaat, Advokaadibüroo RASK
  • 2011–2013 maksunõunik, Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo
  • 2005–2011 peajurist, juriidilise osakonna juhataja, Maksu- ja Tolliamet
  • 2005 praktikant, Riigikohtu halduskolleegium
  • 2003 konsultant, Tartu Maakohus
  • 2002 praktikant, Valga Maavalitsus

HARIDUS

  • 2007 Westfälische Wilhelms-Universität Münster, LL.M maksuõiguses
  • 2003–2005 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA
  • 2003–2004 Universität Konstanz’i õigusteaduskond

KEELED

  • eesti, saksa, inglise