Villy Lopman Äripäevas: „Kes tõlgendab maksuotsuseid?“

26.01.2018

Villy Lopman seab kahtluse alla Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ettepaneku avalikustada maksuhalduri tehtud maksuotsused, mille vaidlustamise tähtaeg on möödunud ilma kaebust esitamata.

Villy selgitab, et isikule maksuotsuse tegemise faktist ei saa teha ühte ainuõiget järeldust.

Villy kirjutatud täiendavat artiklit ajakirjas Maksumaksjad on võimalik lugeda siin.