Villy Lopman Äripäevas: „Kes tõlgendab maksuotsuseid?“

26.01.2018

Villy Lopman seab kahtluse alla Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ettepaneku avalikustada maksuhalduri tehtud maksuotsused, mille vaidlustamise tähtaeg on möödunud ilma kaebust esitamata.

Villy selgitab, et isikule maksuotsuse tegemise faktist ei saa teha ühte ainuõiget järeldust.