Andrei on spetsialiseerunud peamiselt kriminaal- ja haldusõiguse valdkonnale ning esindab kliente sageli ka kohtumenetluses.

Alates 2015. aastast on Andreil olnud kandev roll kõikides RASKi esindatud mahukates kriminaalasjades. Tema kõrgest stressitaluvusest ja enesedistsipliinist annab seejuures tunnistust sihikindel eesmärgile pühendumine ka nendel juhtudel kui kohtueelse menetluse kriminaaltoimiku maht ületab 10 000 lehekülge.

Andrei osalemisel nõustas RASK aastatel 2014-2016 riigi õigusabi projekti raames vähem kui aastaga üle 100 avaliku õiguse valdkonda kuuluva kaasuse. Antud kogemus andis seejuures ulatuslikud ja ainulaadsed teadmised halduskohtumenetlustes, samuti ehitus-, planeerimis-, välismaalaste- kui mitmetes teistes haldusõiguse valdkondades.

Kolleegid teistest advokaadibüroodest tunnustavad Andreid kui üht silmapaistvamat uue generatsiooni kriminaalõiguse advokaati. Kliendid tõstavad esile Andrei kiirust ja töökust ka kõige keerulisemate vaidluste lahendamisel.

Tudengina on Andrei osalenud edukalt mainekal Teldersi rahvusvahelisel harjutuskohtuvõistlusel ning esmakordselt ajaloos jõudnud Eesti esindusvõistkonnaga ka võistluse finaali.

Andrei Svištš

advokaat

andrei.svists@rask.ee

PEAMISED TEGEVUSVALDKONNAD

ERIALANE TAUST

  • alates 2014 jurist, advokaat, Advokaadibüroo RASK
  • 2014 praktikant, Advokaadibüroo Glimstedt
  • 2013 nõustaja, Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroo
  • 2013 praktikant, Justiitsministeeriumi vanglate osakond
  • 2013 praktikant, Politsei- ja Piirivalveameti lõuna prefektuuri kriminaaltalitus

HARIDUS

  • 2016 Tartu Ülikool õigusteaduskond, MA
  • 2014 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA

KEELED

  • eesti, inglise, vene