Birgit on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele haldus- ja tsiviilkohtumenetluses, keskendudes klientide nõustamisele regulatiivsetes küsimustes eelkõige riigihangete ja konkurentsiõiguse valdkonnas.

Birgit omab laialdasi kogemusi transpordi- ja infrastruktuurivaidlustes ning nõustab kliente hankemenetluse kõikides etappides – nii hangete ettevalmistamisel hankija poolel kui ka hangetes osalemisel ja hankeotsuste vaidlustamisel pakkujate poolelt. Lisaks tegeleb Birgit kõigi riigiõigust ning Euroopa Liidu ja rahvusvahelist õigust puudutavate küsimustega, omades praktilist kogemustepagasit mitmete keerukate ja suuremahuliste õigusanalüüside koostamisel.

Birgitit iseloomustab võime pakkuda klientidele terviklikke lahendusi komplekssetes õigusküsimustes, mis võivad ületada õigusvaldkondi, riigipiire või jurisdiktsioone. Kliendid hindavad Birgiti kõrgetasemelist analüüsi- ja argumentatsioonioskust, pühendumust ning võimet pakkuda välja innovaatilisi lahendusi ning lähenemisi keerulistele õigusküsimustele.

Peale Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja magistrikraadi on Birgitil LL.M võrdlevas, Euroopa Liidu ja rahvusvahelises õiguses Euroopa Ülikool-Instituudist, kus ta jätkab hetkel oma EL õiguse alast uurimistööd ka doktoriõppes. Birgit on oma uurimisvaldkonnas rahvusvahelise profiiliga: ta on oma EL õiguse alase teadustöö raames ennast täiendanud suveülikoolides ja külalisprogrammides lisaks Euroopa Ülikool-Instituudile ka Columbia Ülikoolis New Yorgis, Kopenhaageni Ülikoolis Taanis ja Coimbra Ülikoolis Portugalis ning esitlenud oma teadustööd mitmetel kõrgetasemelistel rahvusvahelistel konverentsidel Helsingist Soulini Lõuna-Koreas.

Birgit Aasa

advokaat

birgit.aasa@rask.ee

PEAMISED TEGEVUSVALDKONNAD

ERIALANE TAUST

 • alates 2014 jurist, advokaat, Advokaadibüroo RASK
 • 2013–2014 vabatahtlik juriidiline nõustaja, SA Domus Dorpatensis Sotsiaalse Ettevõtluse Inkubaator
 • 2013 praktikant, Eesti Vabariigi Välisministeerium
 • 2012 nõustaja, Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroo
 • 2011 praktikant, Eesti Vabariigi Riigikohus
 • 2011 praktikant, Tartu Maakohus
 • 2010 praktikant, Õiguskantsleri Kantselei

HARIDUS

 • alates 2018 külalisdoktorant Columbia ülikoolis
 • alates 2017 Euroopa Ülikool-Instituudi õigusteaduskond, PhD, omandamisel
 • 2017 Euroopa Ülikool-Instituudi õigusteaduskond, LL.M rahvusvahelises, Euroopa Liidu ja võrdlevas õiguses
 • 2015 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA
 • 2013 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA
 • 2011–2012 Coimbra Ülikooli õigusteaduskond (vahetusüliõpilane)

KEELED

 • eesti, inglise, itaalia, portugali