Gea on väga kõrgelt hinnatud ekspert riigihangete ja konkurentsiõiguse valdkonnas. Nõustades igapäevaselt nii hankijaid kui pakkujaid, on Geal laialdased teadmised hangetega seotud küsimustes lepinguõiguse, ehitus- ja kinnisvaraõiguse, keskkonna- ja energiaõiguse, transpordiõiguse ja mitmete muude valdkondade rakendamises. Pikaajaline töökogemus Riigikohtus ja Õiguskantsleri Kantseleis on Geale andnud sügavad teadmised riigi- ja haldusõiguses ning põhiseaduslikkuse järelevalve küsimustes.

Geal on pikaajaline kogemus äriklientide ja kodanike nõustamisel ja esindamisel suhtluses avaliku sektori asutustega. Gea esindab kliente nii keerulistes kohtuvaidlustes, riigihangete vaidlustuskomisjonis, järelevalvemenetluses kui ka struktuuritoetuste menetlustes.

Gea nõustab hankijaid ka riigihangete korraldamisel, kontsessioonide andmisel ning avaliku- ja erasektori koostöö projektide (PPP) elluviimisel. Riigihangete korraldamisel on Gea abiks nii strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse, läbiviimise ja ka järelkontrolli faasis.

Lisaks Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureuse- ja magistriõpingutele on Gea õppinud aasta Jaapani ühes tuntuimas eraülikoolis – Waseda ülikoolis. Riigikohtus töötades läbis Gea ametnike vahetusprogrammi raames praktika Pariisis Prantsuse Ülemkohtus.

Oma iseloomult on Gea väga täpne ja põhjalik. Gea annab ka koolitusi, et aidata klientidel teadvustada võimalikke riske ning ennetada asjatuid vaidlusi.

Gea Vendel

vandeadvokaat

gea.vendel@rask.ee

PEAMISED TEGEVUSVALDKONNAD

ERIALANE TAUST

  • alates 2018 vandeadvokaat, Advokaadibüroo RASK
  • 2012-2017 jurist, advokaat, vandeadvokaat, Advokaadibüroo GLIMSTEDT
  • 2011-2012 õigusnõunik, Õiguskantsleri Kantselei
  • 2007-2010 põhiseaduslikkuse järelvalve kohtupraktika analüütik, Riigikohus
  • 2004-2007 Riigikohtu esimehe nõunik, Riigikohus
  • 2002-2004 jurist, Tartu linnavalitsus

HARIDUS

  • 2007 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA
  • 2002 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA

KEELED

  • eesti, inglise, prantsuse, vene