Karl Erik on spetsialiseerunud äri- ja finantsõiguse valdkonnale, keskendudes ühinemis- ja ülevõtmistehingutele ning finantseerimisstruktuuride väljatöötamisele. Karl Erik nõustab kliente nii nende igapäevategevuses kui ka keerukamate tehingute läbiviimisel ning vaidluste lahendamisel.

Karl Erikut paeluvad eristuvad ning ambitsioonikad äriprojektid ning võimalus nende kasvule ja eesmärkide saavutamisele omalt poolt õigusalase nõustamisega kaasa aidata. Tehnoloogiahuvilisena omab Karl Erik laiendatud teadmisi uudsetel IT-lahendustel, näiteks blockchain tehnoloogiatel põhinevatest ärimudelitest ning samuti digivaldkonnaga kaasas käivatest probleemideringist ja õigusküsimustest, mistõttu on ta hinnatud partner just fin-tech, startup ja ka küberturvalisuse valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele. Samuti hoiab Karl Erik end aktiivselt kursis euroopaüleses äritegevuses üha määravamat rolli omavatel EL direktiividel ja regulatsioonidel nagu näiteks rahapesu tõkestamise ning andmekaitse- ja intellektuaalse omandi (IP) küsimustega seonduvad õigusalased muudatused. Antud teemadel viib Karl Erik läbi ka ettevõtjatele suunatud koolitusi.

Karl Eriku enda hinnangul ei piisa tänapäeval ärivaldkonnas tegutseva õigusnõustaja puhul üksnes seaduse, kohtupraktika ning õigusteadlaste seisukohtade tundmisest. Samaaegselt on vajalik olla oma kliendi jaoks partner ja konsultant, kes oskab näha suurt pilti ning suudab vajadusel abiks olla ka üldstrateegilistes küsimustes.

Kliendid kirjeldavad Karl Erikut väga kiire mõtlemis- ja reageerimisvõimega pühendunud advokaati, kelle puhul paistab välja laiem huvide- ja teadmiste ring.

Tudengina on Karl Erik edukalt osalenud mainekal Teldersi rahvusvahelisel harjutuskohtuvõistlusel ning esmakordsel ajaloos jõudnud Eesti esindusvõistkonnaga võistluse finaali.

Karl Erik Esko

advokaat

karlerik.esko@rask.ee

PEAMISED TEGEVUSVALDKONNAD

ERIALANE TAUST

  • alates 2014 jurist, advokaat Advokaadibüroo RASK
  • 2014 praktikant, Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets
  • 2014 praktikant, Advokaadibüroo Glimstedt
  • 2013 praktikant, Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja

HARIDUS

  • 2017 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA (cum laude)
  • 2014 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA

KEELED

  • eesti, inglise