Karmen on spetsialiseerunud haldusõigusele ning aitab advokaate peamiselt majandushaldusõiguse valdkonnas, sh tegevuslubade ja ettevõtlusvabadusega seotud küsimuste ning vaidluste lahendamisel.

Vaidluste lahendamisel on Karmeni puhul suureks tugevuseks põhjalikud teadmised kohtumenetlusest, mille ta on omandanud mitmetelt praktikatelt kohtusüsteemis, sh Riigikohtus.
Karmen aitab advokaate sageli ka majanduskriminaalõiguse valdkonnas ning on mh kirjutanud ka oma magistritöö teabehankega kogutud tõenditest kriminaalmenetluses.

Kolleegid hindavad Karmeni põhjalikkust, loomingulisust ja rahulikku meelt probleemide lahendamisel.

Aastal 2016 osales Karmen tudengina Eesti XIX harjutuskohtu võistlusel, saavutades finaalis oma meeskonnaga esimese koha.

Karmen Pähkla

jurist

karmen.pahkla@rask.ee

PEAMISED TEGEVUSVALDKONNAD

ERIALANE TAUST

  • Alates 2017 jurist, Advokaadibüroo RASK
  • 2016 praktikant, Riigikohus, halduskolleegium
  • 2016 praktikant, Tartu Ringkonnakohus, halduskolleegium
  • 2016 praktikant, Maksu- ja Tolliamet, juriidiline osakond
  • 2015 praktikant, Advokaadibüroo VARUL

HARIDUS

  • 2017 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA
  • 2015 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA

KEELED

  • eesti, inglise