Mari on Eesti üks tunnustatumaid tööõiguse eksperte, kelle unikaalne erialane kompetents pärineb pikaajalisest isiklikust suurettevõtte juhtimise kogemusest ning ulatuslikust erialasest tegevusest tööõiguse rakendamisel.

Enam kui 15 aastat oli Mari AS Kuusakoski (AS Eesti Metallieksport – EMEX ) juhatuse liige, tegeledes aktiivselt EMEX-i personali- ja juriidiliste küsimuste lahendamisega. Alates 2008. aastast tegutseb Mari igapäevaselt tööõigusnõustajana, kelle klientide hulka kuuluvad paljud nimekaimad Eesti suurettevõtted.

Mari on töölepinguseaduse kommenteeritud väljaande „Töölepingu seadus 2009” ning kolmeosalise käsiraamatu „Töölepingu seadus praktikas 2010” autor. Samuti on Mari avaldanud mitmeid tööõigust käsitlevaid artikleid ka erialases perioodikas.

Mari on ühtlasi kogenud lektor, kes peab tööõigusalaseid loenguid näiteks Eesti Konverentsikeskuse, Tallinna Õpetajate Maja ja Exellence Koolituste poolt korraldatud koolitustel.

Mari Rask

jurist

mari.rask@rask.ee

PEAMISED TEGEVUSVALDKONNAD

ERIALANE TAUST

 • alates 2012 jurist, Advokaadibüroo RASK
 • 2008 jurist, Heli Raidve Tööõigusabi AS
 • 1992–2008 personalijuht-jurist, juhatuse liige, AS Kuusakoski (kuni 2004 - AS Eesti Metallieksport)

HARIDUS

 • 1978 Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskond, juristi kvalifikatsioon (tänapäeval võrdsustatav magistrikraadiga)
 • 1969–1972 C.R.Jakobsoni nim. Viljandi I Keskkool

KEELED

 • eesti, vene, inglise

TÄIENDKOOLITUS

 • 2011 AKI koolitus- isikuandmete kaitse töösuhtes
 • 2009 Uue Töölepinguseaduse erinevad koolitused
 • 2004–2005 EBS Juhtimiskoolituse Keskus- Inimkapitali kaasaegse juhtimise arenguprogramm
 • 2003 H.Raidve Tööõigusabi AS- Tööõiguse alane täiendkoolitus
 • 2002 Preismann Koolitus OÜ- Võlaõigusseaduse eriosa koolitustsükkel
 • 2001–2002 Preismann Koolitus OÜ- Lepingute ja lepinguväliste kohustuste seaduse üldosa koolitustsükkel
 • 2000 EMI- Personali juhtimise kursus