Märt Rask nõustab kliente erinevates õiguslikes küsimustes, mis seonduvad peamiselt avaliku sektoriga. Märdi vaieldamatult unikaalne kogemustepagas ning ulatuslikud teadmised nii avaliku sektori toimemehhanismidest kui avaliku- ja erasektori koostööst muudavad ta üheks silmapaistvimaks antud valdkonna eksperdiks Eestis.

Kuigi oma olemuselt ja kutsumuselt on Märt Rask advokaat, on talle osaks saanud erakordne võimalus osaleda nii Eesti Vabariigi põhiseaduse kui ka kogu taasiseseisvunud Eesti õigussüsteemi ülesehitamisel.

Märt on töötanud Vabariigi Valitsuses nelja erineva kabineti ministrina, mis lubab teda pidada üheks vähestest, kes omab ainulaadset tervikpilti nii Eesti õiguskorrast, selle rakendamisest kui ka riigi ja ühiskonna toimemehhanismidest. Olnud üheksa aastat ametis nii Riigikohtu kui Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelvalve kolleegiumi esimehena, on Märt Eesti üks kogenuimaid õiguspraktikuid põhiseaduslikkuse järelevalve ja põhiõiguste kaitse alal.

Märt on osalenud õigusloomes arvukate seaduste väljatöötamisel nii töörühma liikme, juhi, eksperdi kui mitmekordse justiitsministrina. Samuti on ta praktiseerinud üle 25 aasta advokaadina erasektoris, esindades kliente väga keerukate õigusalaste küsimuste lahendamisel.

Märt Rask

partner, vandeadvokaat

mart.rask@rask.ee

PEAMISED TEGEVUSVALDKONNAD

KEELED

 • eesti, vene, inglise

HARIDUS

 • 1978 Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskond, juristi kvalifikatsioon (tänapäeval võrdsustatav magistrikraadiga)

ERIALANE TAUST

 • alates 2013 detsember partner, vandeadvokaat, Advokaadibüroo RASK
 • 2015-2016 peaminister Taavi Rõivase koosseisuväline õigusnõunik
 • 2004–2013 november Eesti Vabariigi Riigikohtu esimees
 • 2003–2004 Riigikogu X koosseisu liige, õiguskomisjoni esimees
 • 1999–2003 Vabariigi Valitsuse liige, justiitsminister
 • 1997–1999 partner, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Teder & Rask
 • 1995–1996 Vabariigi Valitsuse liige, siseminister
 • 1993–1995 partner, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Teder & Rask
 • 1992–1993 Vabariigi Valitsuse liige, justiitsminister
 • 1990–1992 ENSV justiitsministri asetäitja
 • 1979–1990 Tallinna I Õigusnõuandla advokaat, alates 1985 filiaali juhataja