Siret on väga suure ja laiapõhjalise kogemustepagasiga nõustaja nii tsiviil- kui halduskohtumenetluses. Vaidlustes riigiga on Siret kaitsnud kliente ka Euroopa Inimõiguste Kohtus.

Siret on Eesti üks tugevaimaid migratsiooniõiguse eksperte. Ta on osalenud üle 200 välistööjõu värbamisega seotud kaasuse lahendamisel, omades väga tugevat kontaktvõrgustikku riiklike ametiasutustega välisvärbamisega seonduvate küsimuste kiireks ja operatiivseks lahendamiseks. Siret on esindanud elamisloa taotluse küsimuses suurt hulka Eestisse tulnud suurinvestoreid, samuti arvukalt teistel alustel Eestisse asunud ettevõtjaid ning kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste.

Siretil on märkimisväärne kogemus ka põllumajandus- kalandussektorist pärit klientide õigusküsimuste lahendamisel. Ennekõike just Euroopa Liidu toetuste väljamaksmise küsimustes ning tagasinõudmisega seonduvate vaidluste lahendamises erinevate ametkondadega.

Sireti tugevast karakterist ning kiirest professionaalsest õigusabist annab omajagu tunnistust lahendatud kaasuste maht. Näiteks aastatel 2014-2016 osales RASK riigi õigusabi projektis, kus Sireti eestvedamisel nõustati ühe aastaga kliente enam kui 100-s erinevas haldusasjas.

Siret on õigusalases praktikas lahendanud palju ka keerulisi perekonna – kui ka pärimisõigusega seonduvaid küsimusi ning omandõiguse vaidlusi.

Kirgliku sportlase ning Eesti Olümpiakomitee ratsaspordi treenerite kutsekomisjoni liikmena, omab Siret väga häid teadmisi ka erinevate spordialadega seonduvate õigusküsimuste lahendamiseks. Advokaadina on ta nõustanud palju Olümpiakomitee erinevaid alaliite mitmesugustel teemadel – siseregulatsioonide koostamise küsimustest lõpetades antidopinguga seotud probleemide lahendamiseni.

Siret Saks

vandeadvokaat

siret.saks@rask.ee

PEAMISED TEGEVUSVALDKONNAD

ERIALANE TAUST

  • alates 2014 vandeadvokaat, Advokaadibüroo RASK
  • 2008–2014 jurist, advokaat, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Kasak & Missik

HARIDUS

  • 2008 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA
  • 2006 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA
  • 2002–2003 Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond

KEELED

  • eesti, inglise, soome