Tarmo on advokaadibüroo RASK asutaja, partner ning Eesti üks nõutumaid eksperte vaidluste ja maksejõuetuse valdkonnaga seotud õigusküsimuste lahendamisel. Tarmo esindab kliente sageli keerulistes kohtuvaidlustes ning omab mitmekülgseid kogemusi konkurentsi, riigiabi ja riigihangete valdkonnas. Ühtlasi on Tarmo hinnatud õigusnõustaja intellektuaalse omandi ning IT-ga seotud küsimustes.

Oma enam kui 13-aastase praktika käigus on Tarmo esindanud kliente mastaapsetes ja pretsedenti loovates kohtuvaidlustes, nõustades kliente nii tsiviil- ja haldusasjades, samuti intellektuaalse omandi ning majanduskriminaalasjades.

Maksejõuetuse valdkonna tunnustatud spetsialistina teeb Tarmo igapäevaselt koostööd Eesti juhtivate pankrotihalduritega, kes usaldavad Tarmo kompetentsi keeruliste pankrotivaidluste lahendamisel. Samuti on Tarmo Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning üleeuroopalise maksejõuetusõiguse eksperte koondava INSOL Europe liige.

Tarmo on osalenud eksperdina mitmete Eesti suurimate investeerimisprojektide (näit. Rail Baltic, Est-For tselluloositehas) õigusanalüüside koostamisel ja õiguspärasuse hindamisel, omades märkimisväärseid teadmisi Eesti ja Euroopa Liidu koostööprojektide õigusalastest probleemidest ning konkurentsiõiguslikest riskidest.

Tarmo kompetentsi on tunnustatud mainekas rahvusvahelises õigusturuülevaates The Legal 500. Kliendid tõstavad esile Tarmo pühendumist, süvenemisvõimet ning kiiret ja konstruktiivset analüüsioskust pingelistes olukordades.

Tarmo Peterson

partner, vandeadvokaat

tarmo.peterson@rask.ee

PEAMISED TEGEVUSVALDKONNAD

ERIALANE TAUST

  • alates 2012 partner, vandeadvokaat, Advokaadibüroo RASK
  • 2004–2012 jurist, advokaat, vandeadvokaat, Advokaadibüroo VARUL

HARIDUS

  • 2008 Amsterdami Ülikooli õigusteaduskond, EL-i äriõiguse kursus, L.L.M
  • 2004 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA

KEELED

  • eesti, inglise