RASK nõustas Rein Kilgi tütarettevõtet Kihnu Veeteede enamusosaluse omandamisel

RASK nõustas Transcomi tütarühingut Kalda Vara meretranspordi ettevõtte Kihnu Veeteede enamusosaluse omandamisel. Rein Kilgile kuuluv ja ka varasem Kihnu Veeteede osanik Kalda Vara ostis omandamistehingu käigus välja kolm ülejäänud osanikku.

1. oktoobrist 2014 kuulub Kalda Varale Kihnu Veeteedes ligi 100%-line enamusosalus. Kihnu Veeteede eesmärgiks on hakata pakkuma Hiiumaa ja Muhumaa praamiliinidele operaatori valimisel konkurentsi Väinamere Liinidele.

AS Kihnu Veeteed on meretranspordi korraldamisele spetsialiseerunud ettevõte, mis omab kuut praam- ja reisilaeva ning on reisijateveo operaator seitsmel Eesti laevaliinil. AS Kihnu Veeteed on alates 2014. aasta oktoobrist AS Transcomi tütarettevõte.

AS Transcom koos tütarettevõtetega moodustab kontserni, mille erinevad ettevõtted osutavad sadama-, transpordi- ning muid teenuseid. AS Transcom kontserni kuuluvad AS Pärnu Sadam, OÜ Pärnu Stividorid, AS Tartu Sadam, AS Transcom Vara, OÜ Green Window, OÜ Sadamahalduse, OÜ Zelluloosi Kinnisvara ja AS Kihnu Veeteed.