Töö tegi

Valdkond

RASKi klient mõisteti Lõuna-Eesti suurimas arvevabriku kriminaalasjas õigeks

RASK kaitses edukalt ehitusettevõtet K&H ja tema juhatuse liiget suuremahulises maksukriminaalasjas. K&H-d süüdistati raamatupidamises ja maksuarvestuses fiktiivsete arvete kasutamises ning riigile ligi 22 miljoni krooni suuruse kahju tekitamises.

Tegemist oli väga suuremahulise kriminaalmenetlusega, mis hõlmas 5 kohtualust ja 63 tunnistajat ning kestis kokku 7 aastat.

AS K&H oli ehitusettevõte, mis tegeles ehitusprojekteerimisega, teostas üld- ja tsiviilehitustöid ning ehitusplatsidel geodeetilisi mõõdistustöid.