RASK esindab planeerimis-konsultatsioonibüroosid hankemenetluse vaidlustes Est-Fori vastu

RASK esindab ühispakkujaid Artes Terrae ja Alkranel, kes esitasid vaidlustuse Riigi Tugiteenuste Keskuse otsusele tunnistada Est-Fori puidurafineerimistehase eriplaneeringu konsultandi leidmise riigihankel edukaks Skepast&Puhkim pakkumuse.

Kuna nimetatud pakkumuse ja vaidlustajate pakkumuse hinnavahe on ligi 3,5 kordne, ei ole sedavõrd suur hinnavahe põhjendatav enam erinevusega töötunni maksumuses, efektiivsemate töömeetodite või muu sarnasega. Seega on alust arvata, et Skepast&Puhkim esitas hankele omapoole pakkumuse põhjendamatult madala hinnaga, mis tuleks seaduse alusel tagasi lükata. Hankija on omalt poolt aga pakkumuse edukaks tunnistanud, kuigi oleks pidanud õiguspärase hankemenetluse huvides esmalt välja selgitama, mis alustel selline maksumus on põhjendatud.