RASK esindas Riigikohtus eraisikust klienti müügitulu maksustamise vaidluses

RASK esindas edukalt eraisikust klienti müügitulu maksustamise vaidluses. Riigikohtusse jõudnud vaidlus seisnes kinnisvara müügitulu maksustamisega seotud põhimõttelises küsimuses.

RASKi klient, füüsiline eraisik, müüs 2010. aastal neli kinkena saadud kinnistut. Müügist saadud raha (v.a ühe kinnistu müügihind) laekus seejuures võlausaldajatele. Kõik neli kinnistut oli maksumaksja varasemalt saanud kinkena teiselt füüsiliselt isikult. Kingitud kinnistud tagasid kolmandate isikute kohustusi ning olid kinke tegemise ajal koormatud hüpoteekidega summas üle 13,5 miljonit Eesti krooni.

Maksuhaldur leidis, et füüsiline isik on 2010. aastal saanud vara võõrandamisest kasu ning saadud tulult kuulub tulumaksuseaduse (TuMS) § 15 lg 1 alusel tasumisele tulumaks, kuigi kinnistud müüdi varasema kinnistute omaniku kohustuste katteks.

RASK esindas maksuotsuse saanud inimest kohtuvaidluses, sest ei nõustunud maksuhalduri seisukohaga, et koormatud kinnistud kinke teel omandanud inimene on kohustatud antud olukorras tasuma tulumaksu, kuigi müügist saadud tulu on läinud teise isiku kohustuste katteks.

Riigikohus leidis, et kui kinke saanud kaebaja pidi tasuma kinkena saadud kinnistut koormava hüpoteegiga tagatud võlgu, annab see tunnistust, et pooltevahelise kinkelepingu näol võis olla tegemist tingimusliku müügilepinguga. Riigikohus märkis veel, et kui kaebajal tekkis tagasinõudeõigus, siis ei suurenda kaebaja poolt täidetud võlakohustused kinnistu soetamismaksumust.

Loe lähemalt