RASK esindas Nordic Hypot krediidiandja tegevusloa taotlemisel

RASK nõustas ja esindas finatsteenuste pakkujat Nordic Hypot krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa taotlemisel. Finantsinspektsioon väljastas Nordic Hypole krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa 21. märtsil 2016. Eelmisel aastal vastu võetud seaduse järgselt on alates 21. märtsist ilma tegevusloata krediidiandjatel Eestis tarbijakrediidi pakkumine keelatud.

Rask nõustas ja esindas Nordic Hypot nii 16. oktoobril 2015 Finantsinspektsioonile esitatud krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa taotluse koostamisel kui ka sellele järgneval taotluse menetlemisel. Taotluse koostamise raames nõustas Rask Nordic Hypot nii osaühingust aktsiaseltsiks ümberkujundamisel, taotluse dokumentatsiooni koostamisel kui ka Nordic Hypo sisulise tegevuse krediidiandjate ja -vahendajate seaduse nõuetega kooskõlla viimisel. Finantsinspektsiooni menetluse raames esindas Rask Nordic Hypot suhtluses Finantsinspektsiooniga.

Vastavalt 18. veebruaril 2015 Riigikogus vastu võetud krediidiandjate ja -vahendajate seadusele allutati kõik Eestis tegutsevad krediidiandjad ja -vahendajad Finantsinspektsiooni järelevalvele. Samuti kohustati krediidiandjaid viima oma tegevus üleminekuperioodi jooksul uue seadusega kooskõlla ning taotlema Finantsinspektsioonilt krediidiandja tegevusluba.

AS Nordic Hypo on krediidiandja, mis tegutseb 2010. aastast ning on kasvanud Eesti üheks suurimaks mittepangast finants- ja krediiditeenuste pakkujaks. Nordic Hypo pakub muuhulgas laene kinnisvara tagatisel, liisingut ning krediidiliini ettevõtjale. Nordic Hypo juhtkonnal on üle 20-aastane kogemus finantsteenuste valdkonnas.