RASK kaitses halduskohtus edukalt müügimaksu õiguspärasust

RASK esindas edukalt Tallinna linna Tallinna halduskohtus asjas, milles seati kahtluse alla Tallinna linna müügimaksu õiguspärasus. Halduskohus jättis kolme ettevõtte kaebused rahuldamata.

Tallinna halduskohus leidis, et müügimaks ei ole Euroopa Nõukogu käibemaksudirektiiviga vastuolus ning seega ei ole kaebajate taotlused müügimaksu tagastamiseks õigustatud.

Ettevõtjatel on õigus vaidlustada halduskohtu otsus ringkonnakohtus.