Pärnu Sadama esindamine üldplaneeringu menetluses

Pärnu linna volikogu võttis 15.mail 2014 vastu Pärnu linna uue üldplaneeringu 2025 ja asus avaliku väljapaneku käigus kooskõlastama selles sisalduvaid planeeringualaseid lahendusi.

RASK nõustas ja esindas Pärnu Sadamat üldplaneeringu menetluses arvamuste ja seisukohtade esitamisel ning läbirääkimiste pidamisel Pärnu linnaga.