RASK esindas Transcomi Pärnu Sadama juhtorganite liikmete valimisega seotud kohtuvaidlustes

RASK esindas edukalt Pärnu Sadama aktsionäri Transcom mitmetes kohtuvaidlustes Pärnu Sadama juhtorganite liikmete valimise ja erakorralise audiitorkontrolli läbiviimise küsimustes.

Vaidluste tulemusel saavutati kompromiss, mille kohaselt täitis Transcom nõukogu esimehe ametikoha ja sai võrdse esindatuse juhatuses ja nõukogus.

AS Transcom koos tütar- ja sidusettevõtetega moodustab kontserni, mille erinevad ettevõtted osutavad sadama-, transpordi- ja muid teenuseid. AS Transcom kontserni moodustavad AS Pärnu Sadam, OÜ Pärnu Stividorid, AS Tartu Sadam, AS Transcom Vara, OÜ Green Window, OÜ Sadamahalduse, OÜ Zelluloosi Kinnisvara ja AS Kihnu Veeteed.

AS Pärnu Sadam on Pärnu sadama valdaja, olles peamiste sadama infrastruktuuride omanik. AS Pärnu Sadam korraldab sadamas laevaliiklust ning osutab stividorteenuseid. Pärnu sadam on viimastel aastatel kujunenud üheks oluliseimaks regionaalseks sadamaks Edela- ja Lõuna-Eestis.