Pärnu Sadama nõustamine sadama-ala detailplaneeringu menetluses

RASK nõustas ja esindas Pärnu Sadamat sadama territooriumit hõlmava detailplaneeringu (J. V. Jannseni 44, 46 ja 5a kinnistute detailplaneering) menetlemise protsessis ja suhtluses Pärnu linnaga.