RASK nõustas autode maksustamise teemal AMTEL’i

RASKi advokaat Villy Lopman nõustas Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liitu (AMTEL)  läbirääkimistel Rahandusministeeriumiga automaksuga seonduvatel teemadel.

Läbirääkimised olid intensiivsed ja puudutasid väga erinevaid maksude ning riigilõivudega seotud küsimusi. 12.12.2016 võttis Rahandusminister Sven Sester tagasi seaduseelnõu, mis nägi ette 2017. aasta juulist autode registreerimisele kehtestatavat riigilõivu. Hetkeseisuga lükatakse teema arutamine edasi 2017. aasta algusesse, kus vaadatakse üle, kas automaksu otsus tuleb kilovati- või CO2 põhine.

AMTEL  on asutatud 1992. aastal ning on üks suurimaid ja tuntumaid autode müügi ning teenindusega tegelevaid ettevõtteid.