RASK takistas edukalt vallal koolide sulgemise

RASK esitas Suure-Jaani kogukondade lapsevanemate nimel halduskohtusse kaebuse, milles taotles Suure-Jaani vallavolikogu otsuse tühistamist, millega otsustati järk-järgult sulgeda Tääksi, Kildu ja Sürgavere põhikoolid.

Vaidluse keskmes oli küsimus sellest, millises ulatuses peab vald kaasama taolise otsuse tegemisse kohalikke kogukondi. Samuti milliseid asjaolusid ja kriteeriumeid peavad kohalikud omavalitsused haridusreformi läbiviimisel arvesse võtma ning analüüsima.

14. aprillil 2014 rahuldas halduskohus RASKi taotluse esialgse õiguskaitse kohaldamiseks ja peatas menetluse ajaks otsuste kehtivuse.

15. mail 2014 jättis Tartu Ringkonnakohus Suure-Jaani valla määruskaebuse rahuldamata ning halduskohtu poolt 14. aprillil 2014 kohaldatud esialgse õiguskaitse meetme jõusse.

16. juunil 2014 kinnitas kohus kompromissi, mille kohaselt püsivad kolm kooli 2014/2015 õppeaastal 9-klassilistena. Samuti kaasatakse kolme kooli lapsevanemate esindajad valla haridus- ja kultuurikomisjoni töösse ning kodulähedase, vähemalt 6-klassilise kooli säilimine tagatakse kuni 2018. aastani.

Kohus leidis, et koolide sulgemine on kohalikku kogukonda puudutav otsus ja taoliste laiaulatuslike otsuste tegemisel peavad omavalitsused kohaliku kogukonna olulisel määral otsuse tegemise protsessi kaasama.