RASK nõustas suurt aktsionäride vahelist lahkheli, mille tulemusel lõppes 8 aktiivset kohtuvaidlust

RASK nõustas Transcomi suures Pärnu Sadama aktsionäride vahelises lahkhelis. Vaidlused lõppesid kõikehõlmava kompromissi sõlmimisega, millega lõpetati kokku 8 käimasolevat kohtuvaidlust.

Alates 2012. aasta oktoobrist kestvates kohtuvaidlustes nõudis Transcom muuhulgas sadama kaasaktsionärilt A&O enam kui 8 miljoni euro suuruse kahjuhüvitise tasumist ja ostueesõiguse korras Pärnu Sadam aktsiate väljaandmist.

AS Transcom koos tütar- ja sidusettevõtetega moodustab kontserni, mille erinevad ettevõtted osutavad sadama-, transpordi- ning muid teenuseid. AS Transcom kontserni moodustavad AS Pärnu Sadam, OÜ Pärnu Stividorid, AS Tartu Sadam, AS Transcom Vara, OÜ Green Window, Sadamahalduse OÜ, OÜ Zelluloosi Kinnisvara ja AS Kihnu Veeteed.

AS A&O on laadungikäitluse, transpordi ja laonduse korraldamise ning transpordilogistikaga tegelev Eesti ettevõte.

AS Pärnu Sadam on Pärnu sadama valdaja, olles peamiste sadama infrastruktuuride omanik. AS Pärnu Sadam korraldab sadamas laevaliiklust ning osutab stividorteenuseid. Pärnu sadam on viimastel aastatel kujunenud üheks olulisemaks regionaalseks sadamaks Edela- ja Lõuna-Eestis.