RASK esindas edukalt Transcomi pankrotiavalduse menetlemisel

RASK esindas edukalt Rein Kilgile kuuluvat Transcom Gruppi talle esitatud pankrotiavalduse menetlemisel. Unicredit Bank AG nõudis vaidluses Transcomi pankroti väljakuulutamist enam kui 7,5 miljoni euro suuruse nõude alusel. 

Unicredit Banki pankrotiavalduse nõue tulenes Transcomi poolt Werol Tehaste (pankrotis) uue tehase ehitamisega seotud kohustuste katteks antud garantiist. Tartu maakohus jättis Transcomi pankroti välja kuulutamata. Riigikohus ei võtnud Unicredit Banki kaebust Tartu maakohtu otsusele menetlusse.

 

OÜ Transcom Grupp on holdingfirma, millele kuulub enamusosalus ASis Transcom.

AS Transcom koos tütar- ja sidusettevõtetega moodustab kontserni, mille erinevad ettevõtted osutavad sadama-, transpordi- ja muid teenuseid. AS Transcom kontserni moodustavad AS Pärnu Sadam, OÜ Pärnu Stividorid, AS Tartu Sadam, AS Transcom Vara, OÜ Green Window, Sadamahalduse OÜ, OÜ Zelluloosi Kinnisvara ja AS Kihnu Veeteed.