RASK esindas klienti enam kui 8 miljoni euro suuruses kahjunõudes

RASK esindas Pärnu Sadama aktsionäri Transcom enam kui 8 miljoni euro suuruses kahjunõudes kaasaktsionäri A&O ja temaga seotud ettevõtte Pärnu Laevatehas vastu. 

Kahjunõude aluseks oli Pärnu Laevatehase poolt Transcomi vastu esitatud alusetu pankrotiavaldus, mille tagamiseks arestiti enam kui 4 kuuks Transcomile kuuluvad Pärnu Sadama 50% aktsiatest ja nurjati seeläbi kõne all olevate aktsiate võõrandamistehing.

AS Transcom koos tütar- ja sidusettevõtetega moodustab kontserni, mille erinevad ettevõtted osutavad sadama-, transpordi- ja muid teenuseid. AS Transcom kontserni moodustavad AS Pärnu Sadam, OÜ Pärnu Stividorid, AS Tartu Sadam, AS Transcom Vara, OÜ Green Window, Sadamahalduse OÜ, OÜ Zelluloosi Kinnisvara ja AS Kihnu Veeteed.

AS Pärnu Laevatehas opereerib Pärnu sadamas ja tegeleb mh laevade remondi, metallitööde ja metallkonstruktsioonide valmistamisega ning osutab sadamateenuseid nagu laevade lossimine ja laadimine.

AS A&O on laadungikäitluse, transpordi ja laonduse korraldamise ning transpordilogistikaga tegelev Eesti ettevõte.

AS Pärnu Sadam on Pärnu sadama valdaja, olles peamiste sadama infrastruktuuride omanik. AS Pärnu Sadam korraldab sadamas laevaliiklust ning osutab stividorteenuseid. Pärnu sadam on viimastel aastatel kujunenud üheks olulisemaks regionaalseks sadamaks Edela-ja Lõuna Eestis.