RASK aitas Transcomil teostada ostueesõigust Pärnu Sadama aktsiate omandamiseks

RASK nõustas edukalt Transcomi aidates teostada ostueesõiguse Pärnu Sadama aktsiate omandamiseks.

Vaidlus tekkis kui A&O võõrandas talle kuuluvad 50% Pärnu Sadama aktsiatest Endel Siffile kuuluvale Logman Investile. A&O keeldus seejuures sadama kaasaktsionärile Transcom müügilepingu sisu avaldamisest ja ostueesõiguse teostamise võimaldamisest.

RASK nõustas Transcomi nii müügilepingu avaldamise, ostueesõiguse teostamise kui aktsiate väljanõudmise menetluses.

AS Transcom koos tütar- ja sidusettevõtetega moodustab kontserni, mille erinevad ettevõtted osutavad sadama-, transpordi- ja muid teenuseid. AS Transcom kontserni moodustavad AS Pärnu Sadam, OÜ Pärnu Stividorid, AS Tartu Sadam, AS Transcom Vara, OÜ Green Window, OÜ Sadamahalduse, OÜ Zelluloosi Kinnisvara ja AS Kihnu Veeteed.

AS A&O on laadungikäitluse, transpordi ja laonduse korraldamise ning transpordilogistikaga tegelev Eesti ettevõte.

AS Pärnu Sadam on Pärnu sadama valdaja, olles peamiste sadama infrastruktuuride omanik. AS Pärnu Sadam korraldab sadamas laevaliiklust ning osutab stividorteenuseid. Pärnu sadam on viimastel aastatel kujunenud üheks olulisemaks regionaalseks sadamaks Edela- ja Lõuna-Eestis.