RASK esindas edukalt Rein Kilgi ettevõtet sellele esitatud pankrotiavalduse menetlemisel

RASK esindas Transcomi talle esitatud pankrotiavalduse menetlemisel Pärnu Maakohtus ja Tallinna Ringkonnakohtus. Kohus jättis Pärnu Laevatehase avalduse Transcomi pankroti väljakuulutamiseks rahuldamata.

AS Transcom koos tütar- ja sidusettevõtetega moodustab kontserni, mille erinevad ettevõtted osutavad sadama-, transpordi- ja muid teenuseid. AS Transcom kontserni moodustavad AS Pärnu Sadam, OÜ Pärnu Stividorid, AS Tartu Sadam, AS Transcom Vara, OÜ Green Window, OÜ Sadamahalduse, OÜ Zelluloosi Kinnisvara ja AS Kihnu Veeteed.

AS Pärnu Laevatehas opereerib Pärnu sadamas ja tegeleb mh laevade remondi, metallitööde ja metallkonstruktsioonide valmistamisega ning osutab sadamateenuseid nagu laevade lossimine ja laadimine.