Karmen Pähkla kevadsemestril Tartu Ülikoolis Riigiõiguse külalislektor

11.01.2019

RASKi jurist Karmen Pähkla annab 2019 kevasemestril Tartu Ülikoolis tudengitele Riigiõiguse loenguid. Loengud tulevad ettekandmisele Riigiteaduste õppetooli tudengitele „Sissejuhatus õigusteadusesse“ programmi raames.

Karmen on RASKis spetsialiseerunud haldusõigusele ning puutub oma igapäevatöös sageli kokku erinevate ettevõtjate tegevust mõjutavate õiguslike piirangute põhiseaduslikkuse kontrolliga. Lisaks on Karmen koostanud ka analüüse arvamuse avaldamiseks esitatud seaduseelnõude põhiseaduspärasuse kohta.