Favora tanklaketi müümine

Kütusefirma Olerexi kinnisvaraettevõte Aqua Marina ostab AS-ilt Johnny tanklaketi Favora. Kinnistute müügileping sõlmiti 19.juunil.

RASK nõustas Favora tanklaketi müümise tehingut Olerexile, esindades klienti nii lepingu läbirääkimistel kui ka vastutades müügiga seotud dokumentatsiooni koostamise eest.

RASK nõustas AMTEL’i automaksu teemal

RASKi advokaat Villy Lopman nõustas Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liitu (AMTEL)  läbirääkimistel Rahandusministeeriumiga automaksuga seonduvatel teemadel.

Tuulepargi müügitehing

RASK nõustas investeerimisfondi BaltCap tuulepargi müümisel Leedu riiklikule energiaettevõttele Lietuvos Energija. Tehingu tulemusena müüs BaltCap oma 100% osaluse 18MW Tuuleenergia tuulepargis Eestis ning 75% osaluse 24MW Eurakrase tuulepargis Leedus. Tehingu koguhind oli 28 miljonit eurot.

Starman aktsiate võõrandamine

RASK nõustas OÜ’t Com Holding Starmani aktsiate müügilepingu sõlmimisel Elisa OYJ’iga.

Allfilmi edukas esindamine kohtuvaidluses

Partner Ramon Rask ja advokaat Kristiina Kängsep esindasid Eesti üht tuntuimat filmitootjat Allfilm kohtuvaidluses, milles taotleti filmikonkursi Eesti Vabariik 100 raames tehtud Eesti Filmi Instituudi otsuste tühistamist.

Jälitustegevuse vaidlus

RASK esindas klienti edukalt Riigikohtus määruskaebemenetluses, kus vaidluse all oli küsimus, kas jälitustoimingu õiguspärasust võib vaidlustada kohtueelses menetluses ehk ajal, mil kriminaaluurimine alles käib.

Uue investeerimisfondi asutamine

RASK nõustas klienti uue Eesti kapitalil põhineva investeerimisfondi asutamisel.

Suure erameditsiinikeskuse rajamine

RASK nõustab Baltikumi suurima erameditsinikeskuse – Kotka Tervisemaja – rajamist Tallinnasse. Uude Kotka Tervisemajja koonduvad tulevikus paljud kõrgelt hinnatud meditsiiniteenuste pakkujad nagu Niine Naha- ja Esteetikakliinik, Dr Jüri Kullamaa plastikakirurgia kliinik, Sakala Hambaravi, Mammograaf Radioloogiakliinik, Perearstikeskus Rosenthalid, Dr Jaan Reimand silmakabinet, Benu Apteek jt.

Kaubanduskinnisvara fondi nõustamine

RASK nõustab Lumi Capital OÜ poolt asutatud kaubanduskinnisvara fondi Lumi Retail Property Fund, mille investeeringute kogumahuks on planeeritud järgmise 20 aasta jooksul 100 miljonit eurot. Fondi peamiseks huviobjektiks on kodulähedased kauplused, mille ankurüürnikuks on toidupood.

Arvevabriku kriminaalasi

RASK kaitses edukalt ehitusettevõtet K&H ja tema juhatuse liiget suuremahulises maksukriminaalasjas. K&H-d süüdistati raamatupidamises ja maksuarvestuses fiktiivsete arvete kasutamises ning riigile ligi 22 miljoni krooni suuruse kahju tekitamises.

Pärnu Sadama esindamine üldplaneeringu menetluses

Pärnu linna volikogu võttis 15.mail 2014 vastu Pärnu linna uue üldplaneeringu 2025 ja asus avaliku väljapaneku käigus kooskõlastama selles sisalduvaid planeeringualaseid lahendusi.

Andrus Ansipi ja Õhtulehe vaidlus

RASK esindas edukalt Eesti Vabariigi peaministrit Andrus Ansipit kohtuvaidluses Õhtulehe vastu. Vaidluse aluseks oli Õhtulehe poolt 29. mail 2012 avaldatud artikkel “Peaminister: poliitikute ja ärimeeste kõnesid kuulatakse pealt”, milles peaministrile omistati valeväited.

Arealises osaluse omandamise tehing

RASK nõustas Elle Capitali keerulises ja suuremahulises Arealise omandamise ja restruktureerimise protsessis.

Grove Investi ja SEB kohtuvaidlused

RASK esindas Grove Investi ja Pjotr Sedinit viies omavahel seotud kohtuvaidluses SEB Panga ja SEB Liisingu vastu. Vaidlustes esitatud nõuete maht küündis 100 miljoni euroni.

Elle Capitali mahukas müügitehing

RASK nõustas Elle Capitali väljumisel kinnisvara arendus –ja haldusettevõttest Arealis, mis omab ja haldab oma portfellis mitmeid tuntud A-klassi büroohooneid Tallinnas.

Green Window tehase müügitehing

RASK nõustas Green Window Põltsamaal asuva tootmistehase müümist Põhja-Euroopa juhtivale aiamajade tootjale Palmako.

De La Gardie kaubamaja omandamise tehing

RASK nõustas Lepidus Investi Tallinna kesklinnas asuva De La Gardie kaubamaja ostmisel EPI Baltic I-lt.

Camorka mobiilirakenduse lansseerimine

RASK nõustas mobiilirakenduse arendajat Camorka meelelahutusliku turundusplatvormi turule toomisel ning kasutajatingimuste väljatöötamisel.

Lohusuu valla detailplaneeringu vaidlus

RASK esindas kohtus eraisikut, kes vaidlustas Lohusuu (tänases Mustvee) vallas ligi 9 aastat väldanud keerulise detailplaneeringu menetluse õiguspärasuse.

Ammende Villa müügitehing

RASK nõustas Pärnus asuva kuulsa Ammende Villa hotelli müümist Ambient Sounds Investmenti tütarettevõtele Kv3. RASK koostas kogu tehingu müüjapoolse dokumentatsiooni. 

KredEx’i nõustamine ELMO müügis

RASK nõustas sihtasutust KredEx elektriautode üleriikliku kiirlaadimisvõrgustiku ELMO müügi ettevalmistamisel. RASK teostas ELMO taristu võõrandamisel müüja juriidilise auditi, määratledes taristu koosseisu ning defineerides sinna juurde kuuluvad õigused ja kohustused.

Põltsamaa gümnaasiumihoone vaidlus

RASK nõustas edukalt Põltsamaa linna keerulises vaidluses Autom Põltsamaa liiklusklubiga. Kõik protsessi käigus läbikäidud kohtuastmed leidsid, et Põltsamaa linnal on vaidlusaluses küsimuses õigus.

Catapult Filmsi omandamise tehing

RASK nõustas tuntud filmitootja Catapult Filmsi väikeosanikke ja tegevjuhtkonda ettevõtte enamusosaluse omandamisel WWH-lt.

Hambaravikliinikute keti omandamise tehing

RASK nõustas Baltikumi era- ja riskikapitalifirmat BaltCap enamusosaluse omandamisel Eesti juhtivas hambaraviteenuseid pakkuvas ettevõttes Dental Invest Estonia.

Pärnu sadama-ala detailplaneeringu menetlus

RASK nõustas ja esindas Pärnu Sadamat sadama territooriumit hõlmava detailplaneeringu (J. V. Jannseni 44, 46 ja 5a kinnistute detailplaneering) menetlemise protsessis ja suhtluses Pärnu linnaga.

Erakoolide rahastamise vaidlus

RASK esindas kohtus mitmeid omavalitsusi vaidluses Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Omavalitsused nõudsid riigilt kohtu kaudu kulude hüvitamist, mis olid tekkinud erakoolide rahastamisest.

RASK nõustas OSS litsentsilepingu koostamisel

RASK nõustas ReSys OÜd innovatiivse open-source komponentidega software-as-a-service tarkvaralahenduse kasutajatingimuste väljatöötamisel

Bambona kindlustusjuhtum

09.aprill 2016 toimus Tartus viimaste aastate suurim tulekahju, mille käigus hävis puu- ja juurvilja hulgimüüja Bambona AS laohoone.

Parvlaevaliini hankel osalemise nõustamine

RASK nõustas klienti Lääne Maavalitsuse poolt korraldatud hankel, mille eesmärgiks oli leida järgmiseks viieks aastaks operaatorteenuse osutaja Sviby-Rohuküla-Sviby reisiparvlaevaliinile.

RASK nõustas Baltcapi Energate’i müügitehingus

RASK nõustas AS BaltCap’i Energate´i müügitehingus.

Nordic Hypo Capitali võlakirjaemissioon

RASK töötas välja Nordic Hypo Capitali esimese võlakirjaemissiooni programmi, mille raames on 2016. aasta veebruarikuu seisuga korraldatud kaks edukat eraldiseisvat võlakirjaemissiooni. Võlakirjaemissioonid on suunatud kutselistele investoritele. Väljatöötatud programm võimaldab emissioonimahtu tulevikus täiendavalt suurendada.

Pakendiaktsiisi vaidlustus

Rahandusministeeriumi poolt kavandatud pakendimaks maksab keskmiselt 11 eurot inimese kohta aastas, vähendades ettevõtete konkurentsivõimet ja suurendades ebavõrdsust paljude ettevõtete, näiteks toiduainetetööstuse ja kaupmeeste ettevõtete vahel.

Meditsiiniteenuseid osutavate käitiste omandamise tehing

RASK nõustas Unimed Kliinikuid haiglavälist arstiabi osutavate käitiste omandamisel Medicum AS-lt ja Medicum Dental OÜ-lt. Käitised osutavad Tartus erinevaid eriarstabi- ning hambaraviteenuseid.

Est-For puidurafineerimistehase hankemenetluse vaidlustamine

RASK esindab ühispakkujaid Artes Terrae ja Alkranel, kes esitasid vaidlustuse Riigi Tugiteenuste Keskuse otsusele tunnistada Est-Fori puidurafineerimistehase eriplaneeringu konsultandi leidmise riigihankel edukaks Skepast&Puhkim pakkumuse.

Bambona veebipoe käivitamise nõustamine

RASK nõustas klienti Bambona e-poe avamisel, koostades veebipoe kasutamis- ja kauba tellimise tingimused ning veendudes, et veebipoe toimimise põhimõtted on kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Euro Oil aktsiate müük

19. veebruaril 2018 tegi Konkurentsiamet teatavaks otsuse, mille kohaselt anti Alexela kontsernile luba omandada kütuseettevõtte Euro Oil aktsiad. Tehingu tulemusena moodustus Eesti suurim, 100-st tanklast ja 31-st tanklapoest koosnev tanklakett.

 

Nurmenuku Kaubanduskeskuse omandamise tehing

RASK nõustas Zenith Capital Managemendi poolt juhitavat ettevõtet Adfectio Capital Nurmenuku Kaubanduskeskuse omandamisel East Capital Groupi kontrolli all olevalt ühingult.  

Pärnu sadama-ala detailplaneeringu menetlus

RASK nõustas ja esindas Pärnu Sadamat sadama territooriumit hõlmava detailplaneeringu (J. V. Jannseni 44, 46 ja 5a kinnistute detailplaneering) menetlemise protsessis ja suhtluses Pärnu linnaga.

Müügimaksu vaidlus

RASK esindas edukalt Tallinna linna Tallinna halduskohtus asjas, milles seati kahtluse alla Tallinna linna müügimaksu õiguspärasus. Halduskohus jättis kolme ettevõtte kaebused rahuldamata.

Jahiseltside vaidlus

RASK nõustas Läänemaa, Viljandimaa ja Jõgevamaa jahiseltse vaidluses Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaametiga uue jahiseaduse muudatuste küsimuses.

Vaidlus lõppes jahimeestele erakordselt edukalt, kuna ametkonnad nõustusid jahimeestega kõikides nende jaoks olulistes punktides ning seda juba enne vaidluse kohtuistungini jõudmist.

Narva kultuuri- ja ärikeskuse Linda 2 nõustamine

RASK nõustas uue ja ühe ainulaadseima kaasaegse kultuuri- ja ärikeskuse Linda 2 rajamist Narva linna, mis on suurimaks viimaste aastate PPP projektiks Ida-Eesti piirkonnas.

Kihnu Veeteede enamusosaluse omandamise tehing

RASK nõustas Transcomi tütarühingut Kalda Vara meretranspordi ettevõtte Kihnu Veeteede enamusosaluse omandamisel. Rein Kilgile kuuluv ja ka varasem Kihnu Veeteede osanik Kalda Vara ostis omandamistehingu käigus välja kolm ülejäänud osanikku.

Bauhofi ja MyFitnessi omandamise tehing

RASK nõustas MyInvest Estoniat 100%-lise Bauhof Groupi ja MyFitnessi aktsiate omandamise tehingus Stockholmi erakapitalifondilt Askembla Growth Fund. 

Levadia Metalli pankrotihaldurite vaidlus

RASK esindas edukalt Levadia Metalli pankrotihaldureid vaidluses Parex pangaga. Vaidluses esitatud nõuete maht küündis 37,8 miljoni euroni.

Liiklusrikkumise lisakaristuse vaidlus

RASK esindas edukalt klienti Riigikohtus seoses lisakaristuse määramisega liiklusrikkumisel. Vaidluse esemeks oli küsimus, kas esmakordselt sõiduki joobes juhtimisel on põhjendatud rakendada lisaks rahatrahvile ka lisakaristust juhtimisõiguse äravõtmisega.

Kunderi tänava vaidlus

RASK esindas 39 Tallinna Kunderi tänava elanike huve vaidluses Tallinna linnaga, milles elanikud ei nõustunud linnavalitsuse poolt heaks kiidetud Gonsiori tänava rekonstrueerimise lahendusega.

Yoga – TeliaSonera koostöölepingu sõlmimine

RASK nõustas kodumaist nutimaja lahenduste arendajat Yogat suure koostöölepingu sõlmimisel rahvusvahelise telekommunikatsioonifirmaga TeliaSonera. 

Kolmikladude omandamise tehing

RASK nõustas klienti tootmis- ja logistikakeskuse omandamisel EfTEN Kinnisvarafondilt. Tehingu käigus ostis Zenith Capital Managementi poolt juhitavale ettevõttele 3 objekti – Stora Enso tootmishoone Tänassilmas, Mediq logistikakeskuse Sauel ja Hanza Mechanics tootmishoone Tartus.

Patarei merekindluse müügi nõustamine

Advokaadibüroo RASK nõustas Riigi Kinnisvara seoses Patarei merekindluse kinnistu enampakkumise dokumentatsiooni koostamisega.

Pärnu Sadama aktsionäride vaidlus

RASK esindas edukalt Pärnu Sadama aktsionäri Transcom mitmetes kohtuvaidlustes Pärnu Sadama juhtorganite liikmete valimise ja erakorralise audiitorkontrolli läbiviimise küsimustes.

Proviisorapteekide vaidlus Riigikohtus

RASK esindas edukalt Tamsalu Uus Apteek OÜ-d Riigikohtus, saavutades märgilise tähendusega võidu proviisorapteekide küsimuses.

 

BaltCapi korporatiivnõustamine

RASK valiti Balti riikide juhtiva riskikapitaliettevõtte BaltCap ja tema investeerimisportfelli kuuluvate Magnetic MRO (varasem Air Maintenance Estonia), Tuuleenergia, Energate’i ja nende tütar- ja sidusühingute igapäevaseks korporatiivnõustajaks.

Krediidiandja tegevusloa taotlemine

RASK nõustas ja esindas finatsteenuste pakkujat Nordic Hypot krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa taotlemisel. Finantsinspektsioon väljastas Nordic Hypole krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa 21. märtsil 2016. Eelmisel aastal vastu võetud seaduse järgselt on alates 21. märtsist ilma tegevusloata krediidiandjatel Eestis tarbijakrediidi pakkumine keelatud.

Pärnu Sadama ostueesõiguse vaidlus

RASK nõustas edukalt Transcomi aidates teostada ostueesõiguse Pärnu Sadama aktsiate omandamiseks.

Kinnisvara müügitulu maksustamise vaidlus

RASK esindas edukalt eraisikust klienti müügitulu maksustamise vaidluses. Riigikohtusse jõudnud vaidlus seisnes kinnisvara müügitulu maksustamisega seotud põhimõttelises küsimuses.

Kaevandusloa vaidlus

RASK esindas edukalt Padise valda uue kaevandamisloa väljastamisega tekkinud vaidluses. RASKi nõustamise tulemusel jäeti valla vastu esitatud kaebus menetlusse võtmata nii Tallinna Halduskohtus, Tallinna Ringkonnakohtus kui ka Riigikohtus.

Pärnu Sadama süvendustööde nõustamine

RASK nõustas Pärnu Sadamat süvendustööde lepingu sõlmimisel maailma juhtiva veealustele süvendustööde ettevõttega Jan de Nul. Varasemalt on Jan de Nul teostanud nt Panama kanali ja Suessi kanali süvendustööd.

Tivoli elamuarenduspiirkonna omandamise tehing

RASK nõustas klienti täitemenetluses Tivoli elamuarenduspiirkonna omandamisel. Tehingu hind oli 9,36 miljonit eurot. 

Ridango korporatiivnõustamine

RASK nõustab rahvusvahelist e-piletisüsteemide pakkujat Ridango kõigis igapäevase majandustegevusega seotud küsimustes.

Uue jahiseaduse vaidlus

RASK analüüsis mitme Riigikogu liikme palvel palju tähelepanu pälvinud uue jahiseaduse kooskõla Eesti Vabariigi põhiseadusega.

Werol Tehaste pankrotivaidlus

RASK nõustas Rein Kilki kui endist Werol Tehased juhatuse liiget mahukas pankrotivaidluses. Werol Tehaste pankrotihalduri hagi suurus Rein Kilgi ja teiste Werol Tehased juhatuse liikmete vastu ulatus 6,8 miljoni euroni.

VEKA Inseneribüroo riigihanke vaidlus

RASK esindas VEKA Inseneribürood, kelle ühispakkumus riigihankes vaidlustati. Vaidlustaja väide oli, et edukaks tunnistatud pakkuja oleks tulnud kõrvaldada, kuna kuulub samasse kontserni Infragate Eestiga, kes tegi osaliselt (alla 20% mahus) samal hankeobjektil projekteerimistöid. Vaidlustaja hinnangul võis pakkuja seeläbi saada konkurentsi moonutava infoeelise.

Rail Balticu õigusanalüüs

Riigikontroll palus RASKil teostada õigusanalüüs, uurimaks kohustusi, vastutusi, riske, siduvust ja muid olulisi faktoreid, mis mängivad Rail Balticu projekti elluviimisel rolli.

Rein Kilgi ärikeelu vaidlus

RASK esindas kohtus edukalt Rein Kilki tema suhtes taotletava ärikeelu kohaldamise menetluses. Esitatud taotlus jäeti rahuldamata ja ärikeeldu Rein Kilgile ei kohaldatud. RASK esitas kohtule omalt poolt taotluse algatada ärikeelu regulatsiooni põhiseaduslikkuse järelvalve menetlus.

Suure-Jaani koolide vaidlus

RASK esitas Suure-Jaani kogukondade lapsevanemate nimel halduskohtusse kaebuse, milles taotles Suure-Jaani vallavolikogu otsuse tühistamist, millega otsustati järk-järgult sulgeda Tääksi, Kildu ja Sürgavere põhikoolid.

Transcomi aktsionäride vaidlus

RASK nõustas Transcomi suures Pärnu Sadama aktsionäride vahelises lahkhelis. Vaidlused lõppesid kõikehõlmava kompromissi sõlmimisega, millega lõpetati kokku 8 käimasolevat kohtuvaidlust.

Cgates aktsiate omandamine

RASK nõustas OÜ-d Com Holding Starman AS-i Cgates Group UAB aktsiate omandamisel. 

Saatkonnahoonete omandamise tehing

RASK nõustas kinnisvara ettevõtet Kuldlõvi Tallinna vanalinnas asuva Rahukohtu 4 kinnistu edukal omandamisel Suurlinna ASilt. Tehinguga omandas Kuldlõvi Iiri Vabariigi suursaadiku residentsi ja Madalmaade Kuningriigi Suursaatkonna ning suursaadiku residentsi.

Auriga Kaubanduskeskuse omandamise tehing

RASK nõustas Zenith Capital Managementi poolt juhitavat ettevõtet Saaremaa suurima kaubanduskeskuse Auriga omandamisel ML Halduselt.

Pärnu Sadama esindamine üldplaneeringu menetluses

Pärnu linna volikogu võttis 15.mail 2014 vastu Pärnu linna uue üldplaneeringu 2025 ja asus avaliku väljapaneku käigus kooskõlastama selles sisalduvaid planeeringualaseid lahendusi.

Fiizy nõustamine investori kaasamisel

RASK nõustas rahvusvahelist finantseerimisplatformi pakkuva iduettevõtte Fiizy osanikke uue investori kaasamisega seotud tehingudokumentide koostamisel ja tehingu läbiviimisel.

Transcomi kahjunõude vaidlus

RASK esindas Pärnu Sadama aktsionäri Transcom enam kui 8 miljoni euro suuruses kahjunõudes kaasaktsionäri A&O ja temaga seotud ettevõtte Pärnu Laevatehas vastu. 

Transcomi ja laevatehase vaidlus

RASK esindas Transcomi talle esitatud pankrotiavalduse menetlemisel Pärnu Maakohtus ja Tallinna Ringkonnakohtus. Kohus jättis Pärnu Laevatehase avalduse Transcomi pankroti väljakuulutamiseks rahuldamata.

Pärnumaa tuulepargi kohtuvaidlused

RASK esindas edukalt Tuuleenergiat üheksas samaaegses kohtuvaidluses seoses Pärnumaal Mäli ja Tamba piirkonda rajatava tuulepargi ehituslubade ja planeeringu vaidlustamisega.

Transcom Grupi pankrotivaidlus

RASK esindas edukalt Rein Kilgile kuuluvat Transcom Gruppi talle esitatud pankrotiavalduse menetlemisel. Unicredit Bank AG nõudis vaidluses Transcomi pankroti väljakuulutamist enam kui 7,5 miljoni euro suuruse nõude alusel. 

Rask Advokaadibüroo

Rotermanni tn 8 „Uus Jahuladu“, 7. korrus, 10111 Tallinn, Eesti
Vaksali 6, 50409 Tartu, Eesti

rask@rask.ee

+372 618 0820