Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansipi esindamine kohtuvaidluses Õhtulehe vastu.

Sisu

RASK esindas edukalt Eesti Vabariigi peaministrit Andrus Ansipit kohtuvaidluses Õhtulehe vastu. Vaidluse aluseks oli Õhtulehe poolt 29. mail 2012 avaldatud artikkel “Peaminister: poliitikute ja ärimeeste kõnesid kuulatakse pealt”, milles peaministrile omistati valeväited.

Kohtud rahuldasid Andrus Ansipi nõuded kogu ulatuses ning kohustasid Õhtulehe ümber lükkama esitatud valeväited nii paberkandjal kui ka veebiväljaandes.

Tegemist on teedrajava lahendiga samasuspõhimõtte rakendamisel. Nimelt rahuldasid kohtud Andrus Ansipi nõude lükata valeväited ümber täpselt samal viisil nagu need esmakordselt avaldati – ehk siis väljaande samas rubriigis, üle-leheküljelisel õiendil koos fotoga. Varasemalt oli ajalehtedel kujunenud tavaks avaldada õiendid pigem väikeses kirjas ja vähemloetavas rubriigis, tekstile illustreerivat materjali lisamata.