"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Leedu juhtiva kaabellevivõrgu operaatori Cgates omandamistehingu nõustamine.

Sisu

RASK nõustas OÜ-d Com Holding Starman AS-i Cgates Group UAB aktsiate omandamisel. RASK juhatas läbirääkimisi ja osales tehingu dokumentatsiooni koostamisel.

Com Holding OÜ ostis AS Starmanilt 24% kogu Cgates Group UAB emiteeritud aktsiakapitalist. Koos partneri Polaris Investiga, omandati 100% Cgates’i aktsiatest.

Leping hõlmas mitut infotehnoloogia ja intellektuaalomandi õiguste aspekti, mis vajasid koondumise tulemusel tähelepanu.
Tehing toimus pärast seda, kui Elisa oli omandanud Starman AS-i aktsiad.

Cgates Group on suuruselt teine kaabeltelevisooni ja Interneti-teenuste pakkuja Leedus.

Starman AS on üks Eesti suurimaid tele- ja internetivõrkude pakkujaid Eestis.