Kliendi esindamine Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelvalve kolleegiumis.

Sisu

RASK esindas ettevõtjat Riigikohtusse jõudnud vaidluses, tõstatades küsimuse, kas maksukorralduse seaduse intressimäär 0,06% päevas on kooskõlas Eesti Vabariigi Põhiseadusega.

Tallinna Halduskohus nõustus RASKi poolt esitatud seisukohtadega ning edastas põhiseaduslikkuse küsimuse lahendamiseks Riigikohtule. Riigikohus kontrollis maksuintressi põhiseaduspärasust ja asus oma otsuses seisukohale, et maksukorralduse seaduse intressimäär 0,06% päevas on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega.

Kuigi Riigikohus ei tunnistanud regulatsiooni põhiseadusvastaseks, andis nimetatud kohtuvaidlus seadusandjale tõuke maksuintresside regulatsiooni täielikuks ülevaatamiseks ja leevendamiseks. Maksuintressidega seotud muudatused jõustusid 2019. aastal.