Kliendi edukas kaitsmine 9 aastat väldanud suuremahulises Pere toidukontserni kriminaalasjas.

Sisu

RASK kaitses edukalt Pere kontserni emaühingu nõukogu liikmeid Rein Kilki, Kaie Kilki ning juhatuse liikmeid Neeme Raigi ja Kristjan Oolot mahukas kriminaalasjas, milles emaühingu juhtorgani liikmeid süüdistati tütarühingu asutamise ja sellele vara üleandmisega kontserni emaühingu maksejõuetuse põhjustamises.

Pikalt väldanud kohtuvaidlus keerles ümber põhimõttelise küsimuse kontserni õiguslikust olemusest ning täpsemalt sellest, kas ja millistel juhtudel toimub 100%-lise tütarühingule mitterahalise sissemakse tegemisega emaühingu vara vähenemine.

AS Pere kohtuprotsess kujunes pretsetenti loovaks nii oma sisulise lahendi kui  mastaapsuse poolest. Suure meediatähelepanu all lahti rullunud kohtumenetlus vältas kokku 9 aastat, jõudes ainuüksi Riigikohtu ukseni kolmel korral.  Kokkuvõttes nõustus Eesti kohtusüsteem RASKi advokaatide keskse argumendiga: kontsernisisese tehinguga ei saa emaühingule kahju tekitada kui emaühingu varade maht tehingu tulemusel ei vähene.

Pere AS toidukontsern oli pikalt Eesti üks suurimaid toiduainetööstusi, hõlmates Pere leivatööstust, Weroli rapsiõli tootmist ning erinevaid lihatööstusi ja toitlustusasutusi. Kontsern pankrotistus 2012. aastal.