Kliendi nõustamine vaidluses PRIA-ga projektitoetusrahade vaidluses.

Sisu

RASK nõustas klienti haldusmenetluses PRIA-ga seonduvalt investeeringutoetuse alusel soetatud objekti sihipärases kasutamises ja säilitamises. PRIA leidis oma esialgses hinnangus, et RASKi klient on rikkunud investeeringuobjekti sihipärase kasutamise ja säilitamise nõudeid, mistõttu tuleks kogu MTÜ-le makstud toetus tagasi nõuda.

Vaidluse keskmes olid taotluste alusel tehtavate tööde maht, hoone valmidusaste ning sellest tulenevalt hoone kasutamisvõimalused. Pärast ärakuulamismenetluses seisukohtade esitamist leidis PRIA, et RASKi kliendile tagasinõude esitamine ei ole põhjendatud ning hoonet kasutatakse vastavalt investeeringutoetuse eesmärkidele.