Tarkvaraettevõtte ReSys nõustamine OSS litsentsilepingu koostamisel. 

Sisu

RASK nõustas tarkvaraettevõtet ReSys innovatiivse open-source komponentidega software-as-a-service tarkvaralahenduse kasutajatingimuste väljatöötamisel.

RASKi ülesanne oli tagada tingimuste üldine kehtivale õigusele vastavus ning hinnata ja maandada erinevaid õiguslikke riske, mis seonduvad teenuse osutamisega. Sealhulgas analüüsis RASK küsimusi, mis puudutavad intellektuaalset omandit, kasutajate andmeid, tarkvara turvalisust, vastutust jne. RASKi eesmärk oli koostada lihtsad kasutajatingimused, mis kaitseks ühelt poolt klienti, ent võimaldaks lõppkasutajatel teenust ilma liigsete õiguslike takistusteta kasutada.

ReSys OÜ on tarkvaralahendusi arendav ja pakkuv ettevõte, mis pakub uuenduslikke tarkvaralahendusi kindlustusfirmadele Euroopas.