Kliendi esindamine kohtuvaidlustes Pärnu Sadama erakorralise audiitorkontrolli läbiviimise küsimuses.

Sisu

RASK esindas edukalt Pärnu Sadama aktsionäri Transcom mitmetes kohtuvaidlustes Pärnu Sadama juhtorganite liikmete valimise ja erakorralise audiitorkontrolli läbiviimise küsimustes.

Vaidluste tulemusel saavutati kompromiss, mille kohaselt täitis Transcom nõukogu esimehe ametikoha ja sai võrdse esindatuse juhatuses ja nõukogus.

Transcom  AS koos tütar- ja sidusettevõtetega moodustab kontserni, mille erinevad ettevõtted osutavad sadama-, transpordi- ja muid teenuseid.

Pärnu Sadam AS on Pärnu sadama valdaja, olles peamiste sadama infrastruktuuride omanik. Pärnu Sadam korraldab sadamas laevaliiklust ning osutab stividorteenuseid.