Pärnu Sadama esindamine detailplaneeringu vaidluses.

Sisu

RASK nõustas ja esindas Pärnu Sadamat sadama territooriumit hõlmava detailplaneeringu (J. V. Jannseni 44, 46 ja 5a kinnistute detailplaneering) menetlemise protsessis ja suhtluses Pärnu linnaga.

Pärnu Sadam AS on Pärnu sadama valdaja, olles peamiste sadama infrastruktuuride omanik, osutades sadamas laevaliiklust ning  stividorteenuseid. Pärnu sadam on nii Lääne- kui Lõuna-Eesti regiooni olulisim kaubasadam.