Kliendi esindamine Pärnu Sadama ostueesõiguse üle.

Sisu

RASK nõustas edukalt Transcomi aidates teostada ostueesõiguse Pärnu Sadama aktsiate omandamiseks.

Vaidlus tekkis kui A&O võõrandas talle kuuluvad 50% Pärnu Sadama aktsiatest Endel Siffile kuuluvale Logman Investile. A&O keeldus seejuures sadama kaasaktsionärile Transcom müügilepingu sisu avaldamisest ja ostueesõiguse teostamise võimaldamisest.

RASK nõustas Transcomi nii müügilepingu avaldamise, ostueesõiguse teostamise kui aktsiate väljanõudmise menetluses.

Transcom AS koos tütar- ja sidusettevõtetega moodustab kontserni, mille erinevad ettevõtted osutavad sadama-, transpordi- ja muid teenuseid. 

A&O AS on laadungikäitluse, transpordi ja laonduse korraldamise ning transpordilogistikaga tegelev Eesti ettevõte.

Pärnu Sadam AS on Pärnu sadama valdaja, olles peamiste sadama infrastruktuuride omanik. Pärnu Sadam korraldab sadamas laevaliiklust ning osutab stividorteenuseid.