"image/png", "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Rahvusvahelise tarkvaraettevõtte Modera Software nõustamine.

Sisu

RASK nõustab tarkvaraettevõtet Modera Software uuenduslike IT- ja tarkvaralahenduste arendamist, pakkumist ning turustamist puudutavates õiguslikes küsimustes.

RASKi õiguseksperdid on konsulteerinud ettevõtet mitmete suuremate tehingute raames - näiteks jaekaubanduse valdkonda puudutava rahvusvahelise tarkvaraprojekti raamlepingu koostamisel ja läbirääkimistel. Samuti on RASK nõustanud Moderat nende toodete välisturgudel turustamise ja edasi müümise tingimuste väljatöötamisel ja kaasajastamisel.

Erinevate mahukamate projektide kõrval on RASK Modera Software partner ka igapäevaste õigusküsimuste lahendamisel.

Modera Software AS on Eesti kapitalil põhinev rahvusvaheline tarkvaraarendusettevõte, millel üle 10-aastane kogemus innovaatiliste ja kasutajasõbralike tarkvaralahenduste välja töötamisel.