Rein Kilgi edukas esindamine tema suhtes taotletava ärikeelu kohaldamise menetluses.

Sisu

RASK esindas kohtus edukalt Rein Kilki tema suhtes taotletava ärikeelu kohaldamise menetluses. Esitatud taotlus jäeti rahuldamata ja ärikeeldu Rein Kilgile ei kohaldatud. RASK esitas kohtule omalt poolt taotluse algatada ärikeelu regulatsiooni põhiseaduslikkuse järelvalve menetlus.

2013. aasta augustis esitasid Werol Tehased pankrotihaldur ja pankrotitoimkonna esimees taotluse rakendada ärikeeld Werol Tehased endise juhatuse liikme Rein Kilgi ja uue juhatuse liikme Meelis Virro suhtes.

22. oktoobril 2013. aastal otsustas Tartu Maakohus, et puudub alus Rein Kilgile ärikeelu kohaldamiseks ning taotlus jäeti rahuldamata. Meelis Virro suhtes otsustas kohus siiski ärikeeldu rakendada.

Kõne all oleva vaidluse üks põhiküsimus oli menetlusaegse ärikeelu regulatsiooni põhiseaduslikkus.

Werol Tehased AS omandisse kuulus enne pankrotistumist Baltikumi suurim rapsiõli tehas Jõgevamaal. Rein Kilk ostis tehase 2007. aastal Eesti riigilt.