Transcomi edukas esindamine kohtus pankrotiavalduse menetlemisel.

Sisu

RASK esindas Transcomi talle esitatud pankrotiavalduse menetlemisel Pärnu Maakohtus ja Tallinna Ringkonnakohtus. Kohus jättis Pärnu Laevatehase avalduse Transcomi pankroti väljakuulutamiseks rahuldamata.

Transcom AS koos tütar- ja sidusettevõtetega moodustab kontserni, mille erinevad ettevõtted osutavad sadama-, transpordi- ja muid teenuseid.

Pärnu Laevatehas AS opereerib Pärnu sadamas ja tegeleb mh laevade remondi, metallitööde ja metallkonstruktsioonide valmistamisega ning osutab sadamateenuseid nagu laevade lossimine ja laadimine.