Birgit Aasa PhD


Birgit on kõrgelt kvalifitseeritud ekspert riigiõigust ning Euroopa Liidu ja rahvusvahelist õigust puudutavate küsimuste lahendamisel. Ühtlasi on Birgit tugev vaidluste lahendamisel haldus- ja tsiviilkohtumenetluses, keskendudes klientide nõustamisele regulatiivsetes küsimustes konkurentsiõiguse ja riigihangete valdkonnas.

Birgitit iseloomustab võime pakkuda klientidele terviklikke lahendusi komplekssetes õigusküsimustes, mis võivad ületada õigusvaldkondi, riigipiire või jurisdiktsioone. Seejuures omab Birgit praktilist kogemust  väga keerukate ja suuremahuliste õigusanalüüside koostamisel.

Lisaks Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja magistrikraadile on Birgitil LL.M ja PhD võrdlevas, Euroopa Liidu ja rahvusvahelises õiguses Euroopa Ülikool-Instituudist.