Carmel Tellis


Carmel aitab büroos advokaate peamiselt äriõiguse ja tsiviilvaidluste vallas. Samuti on ta tegelenud palju uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega ning rahvusvahelise maksualase koostööga.

Carmelil on vaatamata oma noorele eale märkimisväärne kokkupuude rahvusvahelise õigusega – ta on õppinud Viini ülikoolis, läbinud praktika ÜROs, kirjutanud rahvusvahelise õiguse teemal uurimistöö ning osalenud rahvusvahelise õiguse harjutuskohtu võistlustel.

* Advokatuuriseadusele vastavalt ei osuta RASKi juristid õigusteenust. Jurist abistab advokaati.