Ilona Osmin

Tegevusvaldkonnad

Administratsioon

ilona.osmin@rask.ee
Ilona kannab hoolt selle eest, et igapäevane kontoritöö RASKis sujuks viperusteta. Muuhulgas vastutab Ilona klientide parima vastuvõtu eest, tagab operatiivse infovahetuse ning assisteerib büroo advokaate nende igapäevases tegevuses.

Varasemalt on Ilona töötanud erinevatel ametikohtadel nii pangandus- kui telekommunikatsiooni sektoris. Oma igapäevatöö kõrvalt tudeerib Ilona ka õigusteadust.