Johanna Hink

Tegevusvaldkonnad

Administratsioon
Turundus

johanna.hink@rask.ee
Johanna abistab büroo advokaate nende igapäeva töös. Samuti tegeleb Johanna erinevate turundus- ja kommunikatsiooniprojektidega, assisteerides nii ürituste korraldamisel, turundusmaterjalide tellimisel kui ka muude tegevuste juures.

Varasemalt on Johanna töötanud kolme müügijuhi isikliku assistendina ja hallanud vabatahtlikuna YFU Eesti Õpilasvahetuse värbajate ning messiturunduse meeskonda. Oma igapäeva töö kõrvalt lõpetab Johanna sel õppeaastal õpinguid ka Tartu Ülikoolis psühholoogia erialal.