Karmen Kaplinski

Karmen on spetsialiseerunud riigi- ja haldusõigusele ning nõustab kliente peamiselt majandushaldusõiguse valdkonnas, sh tegevuslubade ja ettevõtlusvabadusega seotud küsimuste ning vaidluste lahendamisel. Samuti nõustab Karmen kliente planeeringute ja keskkonnaõiguse valdkonnas.

 

Karmen on hinnatud eksperdiks erinevate üld- kui ka detailplaneeringutega seotud küsimuste ja vaidluste lahendamisel, omades mahukat kogemust nii kohalike omavalitsuste, ministeeriumite, arendajate kui ka eraisikute nõustamisel. Karmen on sageli klientide esindajaks ka keskkonnalubade andmise menetlustes.


Karmen annab põhitöö kõrvalt alates 2019. aastast Tartu Ülikoolis riigiõiguse loenguid. Samuti on ta koostamisel oleva riigiõiguse õpiku töögrupi liige.

*Karmen Kaplinski viibib hetkel lapsehoolduspuhkusel ning õigusteenuseid ei osuta.