Karmen Pähkla


Karmen on spetsialiseerunud riigi- ja haldusõigusele ning nõustab kliente peamiselt majandushaldusõiguse valdkonnas, sh tegevuslubade ja ettevõtlusvabadusega seotud küsimuste ning vaidluste lahendamisel. Samuti nõustab Karmen kliente planeeringute ja keskkonnaõiguse valdkonnas.

Vaidluste lahendamisel on Karmeni puhul suureks tugevuseks teadmised kohtumenetlusest, mille ta on omandanud mitmetelt praktikatelt kohtusüsteemis, sh Riigikohtus.

Aastal 2016 saavutas Karmen tudengina Eesti XIX Harjutuskohtu võistlusel oma meeskonnaga esimese koha.