Mirjam Paju

Tegevusvaldkonnad

Mirjam on tõenäoliselt kõige mitmekülgsem liige RASKi tugipersonalis. 

Peaasjalikult assisteerib Mirjam lennundusvaldkonna spetisalistina advokaate  lennundussektori ettevõtete nõustamisel. Samuti on ta asendamatu mitmetes teistes büroo tegevust toetavates ülesannetes, abistades advokaate nii dokumendihalduses kui ka kohtumenetluste juures.

* Lennundusvaldkonna spetsialist ei osuta õigusteenust, vaid assisteerib advokaate.