RASK juhtis riigi tähelepanu pakendiaktsiisi vastuolule põhiseadusega

31.01.2014

RASKi advokaat Villy Lopman juhtis büroo klientide nõustamise käigus Maksu- ja Tolliameti tähelepanu pakendiaktsiisi seaduses esinevatele olulistele puudustele.

Nimelt võivad pakendiaktsiisi seaduse pakendite definitsioonid olla vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega ja sellest tulenevalt võib maksukogumine teatud ulatuses olla õigusvastane.

Maksu- ja Tolliamet nõustus probleemi olemasoluga ja asus regulatsiooni täpsustamiseks suhtlema vastutavate ministeeriumitega.